Επιστροφές

Σε περίπτωση επιστροφής το προϊόν πρέπει να μην έχει ανοιχτεί και να επιστραφεί στην πρωτότυπη συσκευασία.