Παράδοση

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής εντός Ελλάδας, εγκατάστασης και εκπαίδευσης με εξαίρεση τις μικροσυσκευές και τα αναλωσίμα.